Showorkest Harmonie Fortissimo - Doelstelling

Doelstelling

Showorkest Harmonie Fortissimo is niet meer weg te denken uit Venlo en ruime omgeving, op diverse podia en concertzalen in binnen- en buitenland. Zij biedt haar leden al vele jaren een muzikale hobby en haar vele toeschouwers muzikaal luister- en kijkplezier. Onontbeerlijk daarbij is de aanwezigheid van voldoende financiën om deskundige dirigenten en instructeurs te kunnen aantrekken en opleidingen voor met name jeugdige leden en leerlingen te kunnen bekostigen.

De inkomsten uit contributies, overheidssubsidies en betaalde uitvoeringen zijn echter bij lange na niet voldoende om de ambities en de gewenste uitstraling van Fortissimo in de vorm van bijzondere uniformen voldoende cachet te geven en om de muzikale standaard hoog te houden met kwalitatief goede instrumenten. Om Fortissimo alle gelegenheid te bieden zich op haar muzikale activiteiten te kunnen richten en haar daarbij een flinke steun in de rug te zijn stelt de Stichting Bravissimo zich een tweeledig doel:

  • Gezien het veelvuldige gebruik van de kostuums in Venlo en daar buiten zal de aanschaf van nieuwe uniformen rond 2025 weer noodzakelijk zijn.
  • Ook dient via een meerjarig investeringsplan de aanschaf van hoogwaardige instrumenten gerealiseerd te kunnen worden.

Daarom doen wij een beroep op u. Voor u of uw bedrijf zijn er diverse mogelijkheden om Stichting Bravissimo en daarmee Fortissimo een hart onder de riem te steken, of te wel uw financiële steun aan te bieden. Dat u of uw bedrijf zich daarmee op talloze manieren kan profileren behoeft geen betoog. In de bijlage sponsorpakketteen vindt u de verschillende sponsormogelijkheden.

Het is goed te constateren dat reeds vele sponsoren de waarde in (blijven) zien van een goed contact tussen het verenigings- en het bedrijfsleven.

Stichting Bravissimo blijft zich verheugen in een goede sfeer en harmonie met de sponsoren. De interesse van de sponsoren en hun gasten voor het Limburgs ontbijt voorafgaande aan de traditionele vastelaoveskônzerten blijft ongekend hoog. 
Wij hopen dat wij op u mogen rekenen en u als sponsor kunnen begroeten.

Bij voorbaat reeds onze hartelijke dank.

Met vriendelijke groeten,

Stichting Bravissimo

Bert de Kievit, voorzitter
Peter Bastieans, secretaris
Toine Smets, penningmeester
Herman van Rijn
Rob de Hair
Gilbert Idink

Stichting Bravissimo
Akkerwinde 55
5913 DE Venlo
Tel.nr: 06-38399551
​bravissimo@fortissimo-venlo.nl


Kamer van Koophandel: 
12045787

Klik hier voor de privacyverklaring van de stichting Bravissimo.

"Word ook sponsor van Showorkest Harmonie Fortissimo!"