Showorkest Harmonie Fortissimo - De oprichting van Showorkest Harmonie Fortissimo Venlo

De oprichting van Showorkest Harmonie Fortissimo Venlo

Begin jaren vijftig richtte de vooruitstrevende rector SLOTS in de Venlose buurtschap 't Ven een blokfluitgroepje op om de kerkdiensten op te luisteren. Dit groepje groeide met horten en stoten uit tot een muziekkorps van fikse omvang. Rector SLOTS was tot de conclusie gekomen dat er best plaats was voor een Harmonie in 't Ven. Er werden een aantal mensen in 't Ven bezocht en al spoedig bleek, dat die mogelijkheid in principe aanwezig was. Rector SLOTS was een der grote animators. Het lukte om geld bijeen te krijgen voor de aanschaf van instrumentarium, dat tweedehands werd gekocht van de Koninklijke Harmonie in Horst.

Dit leidde in het voorjaar van 1955 tot de oprichting van Harmonie Fortissimo, dat zaal Houben in 't Ven als repetitielokaal kreeg, terwijl Dhr. van Knippenberg dirigent werd en bij de opleiding van de leerlingen bijstand kreeg van de heer Berden.

Al vlug bleek, dat 't Ven te klein was om een volwaardig korps op de been te brengen. De zetel van Fortissimo werd dus verplaatst naar cafe 't Anker aan de Straelseweg. Begin jaren 60 werd nogmaals van repetitielokaal gewisseld en wel naar het jeugdhuis van de Heilig Hart Parochie.

Voordat de letterlijke betekenis van de Italiaanse muziekterm "FORTISSIMO", werkelijk opging, moest er nog heel wat gebeuren, want "sterk" en "krachtig" was het gezelschap in die periode helemaal niet. Het lukte Fortissimo niet om zich een vaste stek te verwerven in de Venlose muziekwereld en het einde leek nabij, toen er nog slechts een handvol musici over was en geen uniformen. Fortissimo bleek echter levensvatbaar, hetgeen mede te danken was aan professionele dirigenten. Op 19 november 1960 kon Harmonie Fortissimo haar eerste lustrum vieren met gloednieuwe uniformen en presenteerde zich voor het stadhuis bij de toenmalige burgemeester DE GOU.

Fortissimo groeide uit naar een concoursharmonie (3e afdeling) en behaalde zelfs spoedig een eerste prijs met promotie. Daarna volgde de oprichting van de meisjesdrumband, die veel geld en energie kostte. Het resultaat van die energie en dat geld beantwoordde aan de verwachtingen, want ook die drumband wist enkele malen belangrijke successen te behalen bij o.a. het wereldmuziekconcours in Kerkrade.

Door toedoen van professionele dirigenten werd de aanzet gegeven tot een showkorps, dat onder leiding van dirigent Jochems tot een volwaardig korps uitgroeide. Er werd een majorettenpeloton opgericht, terwijl de drumband nog versterking kreeg van klaroenblazers.

Showorkest Harmonie Fortissimo
Postbus 650
5900 AR Venlo

E-mail: info@fortissimo-venlo.nl

"Wil je ook muziek maken?"